Toeristisch PR-bureau Baltus Communications houdt enquĂȘte

70 procent van bloggers en reismedia heeft nog steeds behoefte aan toerisme berichten
Grafief nieuwsbehoefte

Op de vraag of pers en bloggers tijdens deze coronacrisis nog steeds informatie over reisbestemmingen en -organisaties wil ontvangen, geeft 69.5% een bevestigend antwoord. 40% stelt dat eveneens te willen, maar wel berichten wenst met een wat andere insteek dan de geijkte ‘feel good en top tien’ toeristische persberichten. Ruim de helft van de geĂ«nquĂȘteerden geeft aan op dit moment wat meer belangstelling te hebben voor Lekker weg in eigen land onderwerpen terwijl 47% van de respondenten van mening is dat berichten over intercontinentale bestemming nu wat minder opportuun zijn. ‘Vooral info blijven sturen, wat ik nu niet kan gebruiken, komt wellicht later wel van pas.’
Voor wat betreft belangstelling voor (reis)websites en reisblogs constateert een kwart dat die sterk gedaald is, bij 18% matig en voor 15% licht. Opvallend is dat 26,3% aangeeft dat de belangstelling voor hun website juist gestegen is. 82% geeft aan direct weer op persreis te willen wanneer de situatie genormaliseerd is. Dit zijn enkele bevindingen uit een enquĂȘte met tien vragen die het PR-bureau Baltus Communications afgelopen week naar een selectie van zijn mediabestand verzonden heeft.

MĂ©Ă©r out-of-the-box onderwerpen
Enkele printmedia geven aan dat de toeristische pagina’s tijdelijk geschrapt of in aantal teruggebracht zijn of dat er momenteel meer focus ligt op nieuws gerelateerde artikelen, waaronder economische ontwikkelingen, malaise, gevolgen en toekomst voor de reissector.
Op de vraag welke ‘andersoortige’ onderwerpen binnen het toerisme men zou willen ontvangen, is een plethora aan suggesties binnengekomen. Hieronder virtuele bezoekjes, mooie plaatjes, daklozen die in vakantiehuisjes gehuisvest worden, toeristische quiz met cadeaubon, boeken, vakantie in eigen huis tips, recepten, You Tube filmpjes, gezondheidstoerisme, streekproducten, focus op najaar, wintersport en duurzame initiatieven.

Vakantie na coronapandemie anders?
Op de meest persoonlijke vraag in de enquĂȘte – ben je door het virus privĂ© en/of zakelijk anders gaan denken over het fenomeen vakantie – kwamen de langste antwoorden. Het staat buiten kijf dat de wereld ook na deze pandemie op vakantie zal gaan, is de grote gemene deler in de reacties. ‘Rustmomenten in ons leven blijven bepalend dus we zullen altijd op vakantie blijven gaan’. Wel denkt ongeveer de helft van de respondenten dat er enige kentering komt in de keuze van de bestemming, en de manier waarop wij vakantie gaan vieren. In de antwoorden lopen min of meer als een rode draad ook opmerkingen als ‘niet meer tig keer op vakantie gaan’, ‘wat minder vaak het vliegtuig nemen’, wat dichterbij op vakantie gaan’, ‘minder massaal’ , ‘meer quality time met geliefden’ en ‘het mag straks wat minder om de afstand of het exotische oord gaan’.